Indicatie verpleeghuiszorg
Om in aanmerking te komen voor onze kleinschalige woonvorm heeft u een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) voor een zorgzwaartepakket 5 of 7. U dient zelf de indicatie bij het CIZ aan te vragen. Onze zorgbemiddelaar kan u of uw familie helpen bij deze aanvraag. U kunt haar bereiken via de email zorgbemiddeling@pietersenbloklands.nl of telefonisch 033 4345600. Het CIZ heeft een uitgebreide folder waarin staat hoe zo’n indicatie verloopt. U kunt de folder aanvragen bij het CIZ, website: www.ciz.nl of postadres: Postbus 232, 3970 AE Driebergen.

Bekostiging en eigen bijdrage
De Wet langdurige zorg (Wlz) bekostigt zorg en verblijf aan mensen die blijvend 24 uur per dag zorg en/of permanent toezicht nodig hebben. Hierbij wordt een eigen bedrage van u verwacht. De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en vermogen, uw huishouden en de zorg die u ontvangt. Op de website van het CAK (Centraal Administratie Kantoor) kunt u berekenen hoe hoog de eigen bijdrage ongeveer zal zijn.

Cliëntondersteuning
Iedere cliënt heeft recht op hulp van een cliëntondersteuner. De ondersteuner kan u helpen met informatie, advies, algemene ondersteuning en bemiddeling bij de invulling van uw zorg. Voor cliëntondersteuning in de Wlz kunt u terecht bij uw zorgkantoor of de onafhankelijke cliëntondersteuners van MEE en Adviespunt Zorgbelang.
U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de zorgbemiddelaar van het St. Pieters en Bloklands Gasthuis: zorgbemiddeling@pietersenbloklands.nl of 033-4345600.

Algemene voorwaarden zorg
Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis heeft  Algemene Voorwaarden voor de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT). Algemene Voorwaarden zijn schriftelijke afspraken tussen u en de zorgaan­bieder en regelen uw rechten en uw plichten en die van de zorgaanbieder. De Algemene Voorwaarden bestaan uit een algemeen deel en bijzondere delen. Het algemeen deel is altijd op u van toepassing ongeacht de zorg die u ontvangt. De bijzondere delen zijn alleen van toepassing als u een specifieke soort zorg krijgt. De Algemene Voorwaarden zijn gemaakt door: ActiZ en BTN (namens de zorgaanbieders) en de Consumentenbond, LOC zeggenschap in Zorg en Patiëntenfederatie Nederland (namens cliënten). De Algemene Voorwaarden zijn aangepast omdat de nieuwe privacywet (AVG) op 25 mei 2018 van toepassing is. De algemene module vindt u hier, De module MPT en VPT vindt u hier.  De module zorg met verblijf vindt u hier.